Øg trivsel og effektivitet hos dine medarbejdere

Vil jeres virksomhed være på forkant, gå forrest og skabe en organisation, som er rustet til fremtiden? En organisation hvor der er fokus på den stærke kapital jeres medarbejdere er – sideløbende med, at den enkelte tager ansvar for sin egen rolle i virksomheden, sin egen udvikling og lærer at udnytte sine evner og færdigheder til fulde og yde den optimale indsats?

Så er vores kurser i mental træning og øget trivsel det helt rigtige for jeres medarbejdere!

francesco-mazzoli-INvLInqJ-Ms-unsplash
green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash

Hvem samarbejder vi med?

Vi samarbejder med virksomheder, hvor ledelsen ønsker at skabe et fælles mindset i organisationen – et mindset, der udvikler den enkeltes fulde potentiale, understøtter et godt arbejdsmiljø og skaber en sundere kultur. Vi giver jer muligheden for at sætte de menneskelige kvaliteter forrest og indefra løfte fælles performance og kreativitet, skabe bedre resultater og inspirere hinanden på et helt nyt plan. Samtidig underbygges stressforebyggelse, og der skabes en dybere accept af de naturlige rammer, den enkelte arbejder ud fra.

Helt menneske, bedre medarbejder!

Ved at tilbyde dette 2 dages kursus til jeres medarbejdere sender I, som ledelse et stærkt signal til jeres organisation om påskønnelse, indlevelse og accept. Det vidner om en ledelse, der har en interesse i jeres medarbejdere på et dybere plan, og forstår vigtigheden af den sociale kapital, som den enkelte medarbejder er.

På få dage lærer vi dine medarbejdere følgende:

​Hvornår er et Stay present forløb for medarbejdere mest relevant

  • Når der ønskes optimering af trivsel og skabelse af endnu bedre arbejdsmiljø 
  • Ved implementering af organisationsændringer 
  • I udvikling og produktionsfaser, hvor medarbejderstaben er under større pres
  • Ved forebyggelsen/nedsættelsen af sygefravær 
  • For at øge kommunikations færdighederne i virksomheden 
  • Ved konflikthåndtering
  • Ved ønsket om at styrke eksisterende strukturer og teamsamarbejde

Sådan forgår det

Forud for kurset tager vi en indledende samtale, for at kunne imødekomme jeres individuelle behov bedst muligt. Vi afholder alt fra 2 dages kurser til længerevarende forløb. Et kursus foregår som udgangspunkt på jeres arbejdsplads med mindre andet aftales. På kurset udleveres manualer, lydfiler og hjemmeøvelser til brug under og efter kurset. Ved endt kursus tilbydes 1-2 opfølgningsmøder med deltagerne, så værktøjerne implementeres bedst muligt og de enkelte medarbejdere understøttes bedst muligt i den videre proces.

Book din samtale

Kontakt os for en snak om, hvad vi kan gøre for dig og din organisation