​Hvad er vores vision og koncept?

Stay Present konceptet tager udgangspunkt i menneskelig adfærd og i, hvordan vores adfærd og handlinger kan danne grundlag for vækst, trivsel og produktivitet på den sunde, afbalancerede måde.  

Stay Present konceptet er et mentaltræningsprogram der er sammensat værktøjerne mindfulness, meditation, som har et teoretisk og evidensbaseret fundament i MBSR programmet (Mindfull Stress Reduction Program) og her er kombineret med NLP (Neuro Lingvistisk Programmering), coaching og positiv psykologi.

I programmet arbejdes der ligeledes målrettet med assertiv kommunikationstræning, bevidst kropssprog, konflikthåndtering og compassion ledelse for at fremme en empatisk virksomhedskultur, medarbejdertrivsel, fællesskab og styrkelse af organisationen og det psykosociale arbejdsmiljø indefra.

Vores vision er at hjælpe vores kunder, når de står overfor større udfordringer. For lederen kan det være når store beslutninger tynger eller den ensomhed der kan være på toppen. Ligeledes kan personaleansvaret og de svære samtaler til tider være belastende. Stressniveauet kan også tage til, og afstanden mellem  arbejdsliv og privatliv blive for lille. Indsigten i egne følelser og adfærd kan ligeledes være et meget afgørende fokuspunkt, hvis resultaterne skal forbedres. 

Det handler generelt om at vi vil være medvirkende til at udvikle virksomheder, hvor kulturen er baseret på individerne i den, i menneskerne bag, og hvor den menneskelige og sociale kapital sættes i centrum. Det væsentlige ved vores program er, at den enkelte styrkes i sin evne til at kombinere de menneskelige egenskaber med den arbejdsmæssige indsats. Til stor gavn for både den enkelte og organisationen som helhed.

Stay Present er derfor relevant i mange sammenhænge, men primært i forbindelse med lederudvikling, større forandringsprocesser, trivselsoptimering samt forbyggelse af stress og mindskelse af sygefravær. Ligeledes er vi specialiseret i at støtte stresssygemeldte tilbage i beskæftigelse gennem håndholdte forløb, hvor arbejdspladsen og kollegaerne spiller en betydelig rolle i afstemningen af, at den enkelte vender tilbage til arbejdspladsen med en tryg og stabil indsats i ryggen.

denys-nevozhai-z0nVqfrOqWA-unsplash

Nærvær - nøglen til vækst?

Hverdagen for mange erhvervsfolk er hektisk, travl og presset af et stadigt stigende krav om at levere ekstraordinære resultater, der kan ses på bundlinjen. Det kan være svært at få øje på, hvordan nærvær og pauser i arbejdstiden skal indfri kravet om gode tal og vækst.

For mange hænger multitasking og et højt aktivitetsniveau uløseligt sammen med gode resultater og effektivitet. Desværre er virkeligheden det modsatte. 

Et fortravlet arbejdsmiljø, hvor der i travlheden muligvis ofte fokuseres på det forkerte, hvor der i hverdagen mistes kontakt med de fælles mål og retning, og hvor forvirring og manglende afklaring kan komme til at fylde meget, resulterer ofte i et stort sygefravær, stress og mistrivsel i en organisation. Resultatet kan nemt blive en virksomhed der ikke performer optimalt og bruger for mange økonomiske og menneskelige ressourcer på det forkerte.

Stay Present er baseret på meditationstræning fordi bevidste og strategisk planlagte pauser optimere bevidst nærvær og dermed bevidst adfærd. Bevidst adfærd og et stærkt mentalt fokus er det bedste mentale udgangspunkt for at kunne arbejde mere konstruktivt, velovervejet, og afklaret. Den store bonus er, at du samtidig får det fulde udbytte af kropslig restitution og dermed forebygger stress og længerevarende sygemeldinger.

Stay Present adskiller sig mærkbart!

Mange erhvervsfolk har tidligere stiftet bekendtskab med mindfulness & meditation, men har måske oplevet at de fandt det for ”langhåret”, tidskrævende og svært at lære.  Især fordi de har hørt at meditation handler om at stoppe tankerne helt.

I Stay Present Meditation skal du ikke stoppe tankerne. 

I Stay Present Meditation bliver dine tanker en aktiv del af meditationerne i stedet for at blive presset væk. Du lærer at bruge dine tanker konstruktivt, så du styrer dem og ikke omvendt.

Samtidig tager programmet højde for at du befinder dig på din arbejdsplads og kun har kort tid at meditere i. Hver session er kort, præcis og tilrettelagt så du hurtigt kommer i en fokuseret restituerende tilstand. Programmet forudsætter ingen forudgående træning, bestemt påklædning eller anden forberedelse og med vores lydfiler kan du let træne udenfor sessionerne.

Vi vender begrebet effektivitet på hovedet og tager udgangspunkt i ro og balance som fundament for:

Optimal performance, fokus, koncentration og effektivitet

Øget bevidsthed omkring egne handle- og tankemønstre

Bedre evne til at sætte mål og fokus på realiserbare resultater

Forebyggelse af at ressourcerne bliver brugt på det forkerte

Styrkelse af fælles retning & mål

Stressforebyggelse

Mere overskud, ro og overblik

Bedre kommunikationsevner

Større trivsel og work/life balance

Vækst og bedre resultater i organisationen

Book din samtale

Kontakt os for en snak om, hvad vi kan gøre for dig og din organisation