Bliv en endnu bedre leder!

Vores personlige lederforløb tager først og fremmest udgangspunkt i dig. Du får din egen sparringspartner og coach, der står til rådighed for dig i en periode. Med andre ord er der udelukkende fokus på, hvad der er vigtigt for dig, for din organisation og hvad du som leder står overfor af udfordringer lige nu.

I forløbet arbejder vi med 4 hovedtematikker

 • Stresshåndtering
 • Fokus og koncentrationstræning
 • Relationsarbejde
 • Følelseshåndtering – ændring af adfærd

Se nedenfor om forløbet er noget for dig.

Din profil:

Du er den nysgerrige og innovative erhvervsleder, der grundlæggende er interesseret i at udvikle dig til fordel for både dig selv og organisationen. Du erkender at der til tider er udfordringer, hvor du trods din faglige erfaring og viden kan være udfordret på de mere menneskelige aspekter af din ledelse.

Du har brug for støtte til at afbalancere mennesket bag lederen.

Dine udfordringer kunne feks. være:

 • Du er ofte under stort pres og har meget travlt, og du er ret alene om mange store beslutninger
 • Du har generelt svært ved at lægge arbejdet fra dig og arbejde og privatliv er mindre og mindre adskilt
 • Du tænker meget, og tankerne bliver til tider til spekulationer og tankemylder
 • Du oplever, at det er udfordrende for dig at tage de svære samtaler. Det kan føre til hårdhed, konfliktskyhed og undgåelsesadfærd
 • Du oplever tiltagende stress og har somme tider fysiske symptomer
 • Der er et stigende pres på dig i forhold til at skabe hurtige, målbare og ekstraordinære resultater. Du vil gerne trives bedre med det pres
 • Dine medarbejder virker overbelastede, der er mange sygemeldinger

Du er allerede en dygtig leder og har mange ressourcer og et godt fundament. 

Dine eksisterende kompetencer vil blive styrket i dette program, og samtidig vil du blive understøttet, der hvor du har udfordringer og udviklingspotentialer.

I forløbet arbejder vi med:

 • Mindfulness og MBSR principperne
 • meditation & guidede meditationer 
 • Stress og stresshåndtering
 • Sindets natur 
 • Tanker og handlemønstre 
 • Fokus og koncentrationstræning
 • Relationsarbejde

7 nøgletemaer i coachingen:

 • Dine største udfordringer
 • Din vision og dine højeste værdier
 • Dit mindset og handlemønstre
 • Nye mål og retning
 • Dine drømme
 • Styr dine tanker
 • Vi evaluerer og ser på fremtiden

Værktøjerne vi bruger

I vores personlige forløb for ledere anvender vi som basis for forløbet mindfulness og meditation, hvor arbejdet med bevidst nærvær er centralt. Meditation og visualisering er et stærkt værktøj der hurtigt og effektivt bringer hjernen i en neurologisk åben og afslappet tilstand, selv for den utrænede.

Med det afsæt har du automatisk en mere åben og bevidst tilgang til dine ressourcer, og du får ligeledes mere overblik, klarsyn, fornyet energi og en styrket evnen til følelseshåndtering.

Samtidig er mindfulness et exellent værktøj til afdækning af stresssorer samt styrket bevidsthed omkring egen adfærd og handlemønstre.

Derfor skaber mindfulness og meditationsteknikkerne et et unikt grundlag for det videre arbejde med dybdegående coaching og opfølgende samtaler.

Vi anvender så at sige forskellige mentale “nøgler” for det bedst mulige resultat.

Forløbet er dybdegående og giver dig både indsigt og værktøjer til at højne din personlige performance som leder og styrker dit mindset som menneske. Ligeledes støtter og styrker programmet din evne til at indgå i relationer på et dybere niveau. 

Du bliver med andre ord en bedre og mere autentisk leder med et Stay Present forløb.

Det praktiske

Vi arbejder over en periode på 5-8 uger, hvor vi mødes fysisk (eller digitalt) 1 gang ugentligt af cirka 1 times varighed. Dette vil foregå enten på din arbejdsplads eller i vores lokaler i indre by Kbh.

Du vil få udleveret en arbejdsmanual, hvor der er både læsestof og hjemmeopgaver. Ligeledes vil du få adgang til en række lydfiler, da en del af hjemmearbejdet vil indbefatte ca. 20-30 minutters guidet nærværstræning hver dag. Der vil gennem forløbet være mulighed for mailkorrespondance og støttende samtaler over Skype, Zoom eller telefon.

Dit udbytte af forløbet

Stærkere autencitet og lederskab

Transformerende øvelser indenfor mindfulness & meditation

Styrket evne til relationsopbygning

Bedre work-life balance, mindre stress, mere ro, balance og harmoni

Styrke dine eksisterende kompetencer

En løsningsorienteret tilgang til svære problematikker

Dybere indsigt i egne handlemønstre

Styrke din performance og evne til at skabe de bedste resultater

Sådan kommer du i gang

Du skriver til os og så tager vi en snak om hvad dine behov er. ​

Samtalen vil give dig et overblik over:

Hvilke tre mekanismer, du har behov for at håndtere først

Vores trin-for-trin bud på hvad næste skridt for dig kunne være

Vores input og anbefalinger, såfremt du ikke ønsker et forløb, men blot sparring

Book din samtale her

Bliv kontaktet for en snak om, hvad vi kan gøre for dig og din organisation