Mindfulness & Meditation ​

Mindfulness & meditation er grundstenen i Stay Present konceptet.

Vi tager udgangspunkt i (MBSR) Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR). Talrige videnskabelige publikationer dokumenterer, at netop dette Mindfulness-program kan forbedre mental sundhed. De gavnlige effekter af MBSR programmet underbygges af hjerneforskning. Hjernens struktur og funktion ændres efter MBSR i områder, som står for regulering af stress.

Mindfulness & meditation styrker selvledelse ved at arbejde med tankemønstre og strategier. Du bliver bevidst om egne tanker og styrker evnen til at iagttage dem udefra.

Medarbejdere og ledere kan have gavn af mindfulness, fordi metoden handler om at:

Styrke mentalt fokus

Bruge de mindfulde pauser til at holde den mentale balance

Reducere stress

At være nærværende og lyttende

Skabe bedre relationer

Forbedre kommunikationen i virksomheden

Compassion ledelse

I Stay Present programmet arbejder vi – ud over med de 4 grundsten i konceptet, Coaching, NLP, mindfulness, positiv psykologi – også med compassion ledelse, hvor mange af elementer fra mindfulness kommer i spil.

Compassion-begrebet stammer fra Stanford University, hvor forskere har påvist, at hvis du behandler andre med medfølelse eller indføling, så fører det en forbedret psyke og fysik med sig.

At udvise omtanke og medfølelse kan altså resultere i, at du nedsætter sygefraværet og øger medarbejdertilfredsheden.

Compassion i ledelse handler om at have både sin egen og medarbejdernes trivsel på sinde og skabe rammer, der understøtter tillid og psykologisk tryghed.

Coaching

Coaching er en kommunikationsform, der er så naturlig, at når I først har fået færdighederne og tankesættet ind under huden, virker de nærmest usynlige, men oplevelsen er mærkbar.

 Vi benytter også coaching, fordi det skaber kompetencer til selvledelse, hvilket har stor betydning både for lederen, den enkelte medarbejder og for virksomheden som helhed.

De coaching metoder vi bruger giver dig og dine medarbejder værktøjer til f.eks at skabe lærende og udviklende relationer, forbedre kvaliteten af indbyrdes samtaler og opgaveløsning. 

Coaching vil også fremme:

  • Hvordan I kan øge jeres personlige og faglige kompetencer
  • At kommunikere mere assertivt
  • Sætte konkrete mål for jeres arbejde og hvordan I kommer i mål via konkrete handleplaner
  • At prioritere opgaver og blive mere effektive
  • At løse interne konflikter

NLP

Neuro Lingvistisk Programmering beskriver altså de fundamentale dynamikker mellem sind (neuro) og sprog (lingvistik), og hvordan samspillet påvirker vores krop og adfærd (programmering).

NLP...

...står for Neuro Lingvistisk Programmering og kommer af de tre områder, som metoden bringer sammen.

Neurologi...

... handler om sindet og hvordan vi tænker - og bygger på en viden om vores hjerne og nervesystem.

Lingvistisk...

... er læren om sproget, og hvordan det påvirker os.

Programmering...

...skal forstås som den måde, vores fortolkninger af verden styrer vores handlinger, valg og adfærd i dagligdagen.

  • Accelerere din evne til at håndtere forandringer
  • Støtte dig til at sætte motiverende mål og optimere dine muligheder for at opnå det du gerne vil
  • Øge din sentitivitet overfor dig selv og andre, så du i højere grad bliver bevidst om fine skift i kropssprog, tale, adfærd, holdninger og generel kommunikation
  • Forbedre din evne til samarbejde
  • Udvikle din evne til at blive bevidst om de mere ubevidste mekanismer i både dig selv og andre

Positiv psykologi

Positiv psykologi er det videnskabelige studie af mennesker, når de fungerer bedst. Og det er denne forskningsbaserede viden, som i arbejdslivet kan omsættes til værktøjer, der skaber bedre resultater i samspillet mellem mennesker.

Book din samtale

Kontakt os for en snak om, hvad vi kan gøre for dig og din organisation