Bliv mere nærværende, rolig & afbalanceret

I vores personlige forløb træner du at blive mere autentisk, nærværende, rolig, empatisk og afbalanceret. 

Vi arbejder med 4 hovedtematikker:

 • stresshåndtering
 • Følelseshåndtering
 • Relationsopbygning
 • Kropslig restitution

Igennem 8 uger er der udelukkende fokus på dig og din vej til et mindre stresset liv, en roligere hverdag, mere overskud, overblik og nærvær.

Vi styrker det hele menneske

Igennem vores personlige forløb styrker vi din forståelse af, hvordan kemien i din hjerne og din krop danner et grundlæggende udgangspunkt for din evne til at håndtere svære og udfordrende situationer med autencitet, ro, og afbalanceret adfærd. Du bliver langt mere bevidst om hvordan du er i verden og hvordan du omsætter dine følelser og tanker til hensigtsmæssig handling. Du vil få konkrete værktøjer, der styrker dig selv både fysisk og mentalt, og som ligeledes vil styrke dine relationer.

Hvem er du?

Du er nysgerrig og  grundlæggende interesseret i at udvikle dig til fordel for både dig selv og dine omgivelser. Du erkender at der til tider er udfordringer i din hverdag med bla.:

 • Tiltagende stress,
 • For lidt tid og overskud
 • Manglende overblik
 • Fysiske symptomer

Du savner et “safeheaven”, et sted hvor der er ro og hvor du har en stabil støtte og hjælp, blot ved at der er en der lytter og forstår at bygge dig op igen. En der ikke forventer noget fagligt af dig, men hvor du kan genfinde den mentale og fysiske balance samtidig med at du kan vende de aktuelle problematikker du står overfor.

Hvordan styrker bevidst nærvær, mindfulness og meditation dig?

Når du er fuldstændig tilstede og nærværende overfor andre mennesker, har du det største potentiale for at arbejde mere effektivt, at udfordre andre med respekt, at lære af din omverden og at udnytte et større kollektivt potentiale bedre.
 • Evnen til at være mere autentisk

 • Ro & balance

 • Overblik & overskud

 • Øget fokus og bedre koncentration

 • Din mentale stabilitet

 • Dine kommunikationsevner

 • Større indsigt i egne handle- og tankemønstre

 • Samarbejde, relationer, empati & medfølelse

 • Din evne til at skabe bedre resultater

I dette personlige forløb træner vi dig i at at være lige der, hvor du er, så så du ser, hører, oplever, og iagttager hvad der virkeligt udfolder sig – og ikke hvad du forestiller dig eller tror. Du slipper i højere grad gamle overbevisninger, uhensigtsmæssige tankemønstre og tendensen til at agere på autopilot. Gennem bevidst nærvær kan du have et langt mere realistisk og afbalanceret udgangspunkt for din adfærd og oplevelsen af verden omkring dig, hvilket styrker dig i at være det autentiske menneske du er.

 

 

Det praktiske

Vi arbejder over en periode på 8 uger, hvor vi mødes fysisk 1 gang ugentligt af cirka 2 times varighed. Dette vil foregå enten privat hos dig eller i vores lokaler i indre by Kbh. K.

Du vil få udleveret en arbejdsmanual, hvor der er både læsestof og hjemmeopgaver. Ligeledes vil du få adgang til en række lydfiler, da en del af hjemmearbejdet vil indbefatte ca. 20-30 minutters guidet nærværstræning hver dag. Der vil gennem forløbet være mulighed for mailkorrespondance og støttende samtaler over Skype, Zoom eller telefon.

Book din samtale

Kontakt os for en snak om, hvad vi kan gøre for dig