Skal dine medarbejdere inspireres til at trives bedre?

Med implementeringen af Stay Present programmet i jeres virksomhed og medarbejderstab kan I skabe en organisation, hvor der er fokus på at øge den kapital, medarbejderne ér – og give den enkelte medarbejder redskaber til at tage ansvar for sin egen rolle i virksomheden.

Når en organisations medarbejder er rolige, glade, fokuserede og kan tænke klart, er organisationen langt mere effektiv, indbyrdes forbundet og den leverer bedre resultater.

Hver medarbejder er en vigtig brik

Vi tror på at nøglen til fremtidens organisationer ligger i de enkelte mennesker, i den enkelte medarbejder.
Det er medarbejdernes evne til at styre deres tænkning, følelser, og konflikter, der i sidste ende vil gøre forskellen; nemlig på de organisationer, der vokser, vækster, udvikler, fastholder – og de organisationer, der i stedet bliver præget af mistrivsel, sygemeldinger og nedsat produktivitet og udvikling.

Det problem vi løser

Det kan være krævende at gå på arbejdet i dag.
Der stilles stadigt stigende og højere krav til den enkeltes kompetencer og performance, tempoet er højt og mange efterstræber både stor effektivitet, præstation og ekstraordinære resultater. Der er ofte meget skiftende arbejdsopgaver og mindre og mindre tid til at udføre dem. Samtidig har skærme og kravet om at være online det meste af døgnet også skabt en ny virkelighed. Pauser er ikke pauser mere. Ikke blot er der færre af dem, men tiden anvendes heller ikke i samme grad til restitution. Nu bruges pauserne ofte på tablets og mobil. Vores hjerne er på denne måde er konstant overarbejde.

Grundlæggende kan det medføre en overbelastning af vores hjerner, som kan være grobund for nedsat trivsel, et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø (relationerne tager på sigt skade af mangel på nærvær, tid og fordybelse) – og i sidste ende kan det medføre stress. Simpelthen fordi vi ikke kan følge med.

Der sygemeldes et stigende antal mennesker dagligt med stress i Danmark. 

 • I følge verdenssundhedsorganisationen WHO bliver stress en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020.
 • 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det svarer cirka til 12 % af befolkningen.
 • 1,5 million ekstra fraværsdage pga. sygdom om året pga. stress

I værste fald skaber langvarigt pres flere sygemeldinger, mere fravær og opsigelser. Alt sammen noget der ikke er lukrativt for en organisation.

I kan både forebygge og reducere den problematik  betydeligt ved, at anvende Stay Present programmet til jeres medarbejdere.

Ligeledes har vi specialiseret os i at støtte stresssygemeldte tilbage i beskæftigelse med en skånsom og styrkebaseret tilgang, der håndholdes gennem hele processen i tæt samarbejde med ledelse og kollegaer.

To gode nyheder: nærvær modvirker stress og øger effektiviteten

Med Stay Present programmet kan jeres organisation vælge en anden vej, hvor compassion, nærvær, empati og mental træning kan blive de daglige værktøjer, der skaber positive resultater og øger effektiviteten hos den enkelte.  

Vi anvender i vores program mentaltræningsværktøjer, som både supportere en kultur, der favner og rummer den enkelte, skaber et sundere arbejdsmiljø og aflaster den biokemiske reaktion i både hjerne og nervesystem. På denne måde forebygges stress effektivt og stressorer afdækkes, uhensigtmæssige handlemønstre og adfærd bremses og kan erstattes af funktionelle, konstruktive og sunde arbejdsgange.

I Stay Present konceptet peger vi derfor på, at man ved at træne den enkelte i et stærkt mentalt fokus, dybere compassion og empati og samtidig restituerer krop og sind, kan opbygge stærke relationer på arbejdspladsen, der på én gang kan gavne kvalitet, effektivitet, trivsel og skabe et godt og stærkt arbejdsmiljø til gavn for både den enkelte og virksomhedens samlede resultater. 

Ved at investere i et 4 eller 8 ugers Stay Present virksomhedsforløb til jeres medarbejdere vil I skabe nye muligheder, fokus på fælles og individuelle ressourcer hos den enkelte samt fremme hver eneste medarbejders evne til selvansvar og styrkebaseret tilgang til egen hverdag.

For selvom trivsel er et ledelsesansvar, er det den enkelte medarbejder der skal ønske forandringen. Det er også den enkelte medarbejder der skal kunne lægge arbejdet fra sig når han eller hun går hjem. Derfor er det også er i den enkelte medarbejder at trivslen starter og slutter.

Hvad får din medarbejder med sig?:

 • Grundtræning i meditation og mindfulness
 • Styrket selvindsigt og afdækning af eventuelle stressorer
 • Styrkede relationer
 • Bedre evne til samarbejde
 • Øget evne til selvansvar
 • Øget fokus og koncentration
 • Generel bedre trivsel
 • Viden om egne ressourcer og potentialer 
 • Øget evne til at være åben overfor andres meninger og holdninger
 • Stressreducerende værktøjer
 • Mere overblik og mere overskud
 • Øgede forståelsen af egne og andres værdier, følelser og behov
 • Nærværende, anerkendende, direkte og respektfuld kommunikation
 • Tage eget ansvar for dialogen
 • Styrkebaserede værktøjer til håndtering af udfordringer
 • Implementering af tilbagevenden til arbejdet såfremt forløbet tages under stresssygemelding

Sådan forgår det

Forud for et forløb tager vi selvfølgelig de nødvendige  indledende samtaler, for at kunne imødekomme jeres individuelle behov bedst muligt.

Et 4 eller 8 ugers virksomhedsforløb foregår som udgangspunkt på jeres arbejdsplads (med mindre andet aftales) en gang ugentligt i det aftalte antal uger, hvor deltagerne tages igennem kursets moduler. Der udleveres manualer og hjemmeøvelser til hele forløbet.

Ved endt forløb tilbydes 1-2 opfølgningsmøder.
Selve implementeringsprogrammet og indhold præsenteres som en del af det endelige tilbud og tilpasses jeres individuelle behov, så værktøjerne implementeres bedst muligt og den enkelte understøttes bedst muligt i sin proces under hele forløbet.

Book din samtale

Bliv kontaktet for en samtale om, hvad vi kan gøre for dig og din organisation.