Persondataforordning

Vedrørende Persondataforordningen – den 25.05.2018

I forbindelse med din/jeres undervisning og forløb hos Stay Present skal du/I herved oplyses om, at der er registreret følgende oplysninger om dig: navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. I forbindelse med coaching har vi desuden indhentet et udfyldt spørgeskema og optaget journal til brug for coaching-sessionen af din eller dine medarbejders forløb hos os. Det er kun Mette von Andics og Rikke Deepthi, der ser disse oplysninger, vi har tavshedspligt og opbevarer altid oplysningerne i et aflåst arkivskab.

Afregnes din/jeres undervisning igennem et firma, er der registreret følgende om firmaet: firmanavn, kontaktperson, adresse, telefonnummer, mailadresse, CVR-nr., EAN-nr. Afregnes din/jeres undervisning igennem en kommune, er der registreret følgende: navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, CPR-nr., EAN-nr.

Dine oplysninger opbevares hos Stay Present ( Mette von Andics og Rikke Deepthi) i henhold til den europæiske databeskyttelsesforordning og de nationale databeskyttelsesregler.
Oplysningerne opbevares med det formål, at vi senere kan tage kontakt til dig/jer med henblik på fremtidig undervisning og/eller aktiviteter i forbindelse hermed.

Vi henvender os via mail, telefon eller nyhedsbrev (hvis du er tilmeldt mit nyhedsbrev). Når Stay Present (Mette von Andics og Rikke Deepthi) behandler dine/jeres oplysninger for at kunne opfylde en aftale om forløb, uddannelse,hold-, eneundervisning, eller coaching, sker dette i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b.

Du kan til enhver tid frabede dig at modtage henvendelser vedrørende køb af forløb, uddannelse hold-, eneundervisning, og coaching ved at kontakte Mette von Andics eller Rikke Deepthi på mail: info@staypresent.dk eller tlf.: Mette von Andics mobil 26203856, eller Rikke Deepthi mobil: 28446419
Stay Present ( Mette von Andics & Rikke Deepthi) opbevarer dine/jeres oplysninger, indtil du/I frabeder dig/jer yderligere henvendelser om uddannelser, hold-, eneundervisning, og coaching.

Dine oplysninger vil dog som minimum blive opbevaret i et år efter gennemførelsen af dit køb af uddannelse, hold- eller eneundervisning med henblik på dokumentation, samt de oplysninger, som er nødvendige for at overholde bogføringsloven i 5 år.
I henhold til databeskyttelsesforordningen kapitel 3 har du ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som er opbevaret om dig. Du har også ret til at få berigtiget oplysninger om dig, hvis disse skulle vise sig at være ukorrekte, ligesom du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du skulle være utilfreds med måden, som dine personoplysninger bliver behandlet på. Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker yderligere oplysning om behandlingen af personoplysninger samt rettigheder i databeskyttelsesforordningen.

De bedste hilsner Mette von Andics

Book din samtale her

Bliv kontaktet for en snak om, hvad vi kan gøre for dig og din organisation