BLIV HOLD-SPILLERE PÅ EN DAG

Ligesom på et sportshold er høj trivsel lig med høj performance i en virksomhed. En medarbejder, der får opbakning, sparring og støtte betaler tilbage med  engagement og gode resultater. Der kan sættes et stort lighedstegn mellem trivsel og høj jobperformance og dermed også en bedre bundlinje.

​Med Stay Present Team Dag giver du dine medarbejder mulighed for at tilbringe en dag sammen på en ny og spændende måde. På teamdagen får deltagerne konkrete værktøjer med sig, som med det samme vil kunne mærkes både hos den enkelte, i teamet  – og som en positiv effekt i selve virksomheden.

Kommunikation

Kommunikation og nære relationer har stor betydning for de resultater, en virksomhed opnår. For en god tone, gode relationer og høj arbejdsglæde på en arbejdsplads skaber simpelthen målbart bedre resultater. På Teamdagen får I nye, konkrete redskaber til at lytte og kommunikere direkte, åbent og respektfuldt.

Nærvær

Forskning viser at vores evne til at være nærværende har stor betydning for vores mentale og følelsesmæssige balance. Nærvær øger vores trivsel og smitter blandt andet af på vores arbejdsglæde, præstationer, sociale relationer og evne til at bevare overblikket i pressede situationer.

Moderne organisationer har brug for ledere og medarbejdere der kan træffe velovervejede beslutninger, være innovative og kreative – også dette kræver nærvær.

På workshoppen laver vi simple fokus- og nærværsøvelser som deltagerne med det samme kan implementere og bruge i deres hverdag og arbejdsdag.

Udbytte

Styrket selvindsigt, bedre relationer og samarbejde

Øget fokus og koncentration

Øget evne til at være åbne overfor hinandens meninger og holdninger

Bedre evne til at samarbejde

Øgede forståelsen af egne og andres værdier, følelser og behov

Stressreducerende værktøjer

Nærværende, anerkendende og respektfuld kommunikation

Tage eget ansvar for dialogen

Sådan foregår det

Først og fremmest drejer det sig om konkret træning, men deltagerne får også indblik i teorien bag. Undervisningen er dynamisk  – og workshoppen veksler mellem teoretiske indlæg, gruppearbejde, individuelle øvelser, feedback og sparring.

Vi lægger i vores oplæg vægt på kombinationen af at udbrede ny viden og at inddrage deltagernes egne erfaringer. På den måde bliver oplægget dynamisk, vedkommende og anvendeligt for deltagerne i deres hverdag.

Deltagerne får selvfølgelig et spændende materiale med hjem med alle relevante teorier og øvelser, og desuden lydfiler til det videre arbejde efter kurset.

Kontakt os for en forudgående samtale, så arrangere vi at jeres teamdag bliver tilpasset jeres specifikke behov.

Teamdagen kan planlægges inden- eller udendørs og kan afholdes hvor alt efter jeres ønsker.

Book din samtale

Kontakt os for en snak om, hvad vi kan gøre for dig og din organisation